Stofnanasamningar

Stofnanasamningar

Kjarasamningar við ríkið eru tvískiptir. Annars vegar eru gerðir miðlægir kjarasamningar sem kveða almennt á um réttindi og skyldur, miðlægar hækkanir o.s.frv. og hins vegar stofnanasamningar.

Stofnanasamningur er samningur milli  stéttarfélags og  stofnunar og telst hluti af kjarasamningi. Í stofnanasamningi er m.a. að finna röðun starfa í launaflokk og mat á persónubundnum og tímabundnum þáttum til launa. Með persónubundnum þáttum er átt við þætti sem gera menn hæfari í starfi, t.d. viðbótarmenntun sem nýtist í starfi og starfsreynsla. Með tímabundnum þáttum er t.d. átt við viðbótarábyrgð og/eða álag vegna sérstakra verkefna, hæfni, árangurs og/eða frammistöðu.

 • BHM og ríkið hafa sameiginlega gefið út handbók um gerð og inntak stofnanasamninga þar sem finna má leiðbeiningar.
 • Heimasíðan Stofnanasamningar.is, er samstarfsverkefni kjara- og mannauðssýslu ríkisins og stéttarfélaga, en þar má finna efni sem nýtist við gerð og framkvæmd stofnanasamninga.
Staðlað form

Að auki hafa KVH og ríkið gefið út dæmi um “staðlað form stofnanasamninga” (pdf skjal; Word skjal), auk inngangs, leiðbeininga og launablaðs, (pdf skjal; excel skjal),  sem nota má í þeim tilfellum sem einn eða mjög fáir félagsmenn starfa á stofnun

 

Stofnanasamningar í starfrófsröð stofnana:

 1. ÁTVR undirritaður 12.apríl 2018
 2. Biskupsstofa-KVH/SBU/SL/Útgarður undirritaður 17.apríl 2007
 3. Einkaleyfastofan-KVH/SBU/SL/Útgarður undirritaður 20.júní 2007
 4. Embætti héraðssaksóknara undirritaður 24.júní 2016
 5. Fangelsismálastofnun ríkisins undirritaður 11. september 2017
 6. Ferðamálastofa-FÍF/KVH/SL/Útgarður undirritaður 8.ágúst 2006
 7. Fiskistofa undirritaður 23. mars 2006 auk viðauka frá 25.apríl 2007
 8. Fjármálaeftirlitið – KVH/SBU/SL undirritaður 19. september 2006. Viðauki frá 1. mars 2007
 9. Framkvæmdasýsla ríkisins undirritaður 11. desember 2013
 10. Greiningar-og ráðgjafarstöð ríkisins-KVH/Útgarður undirritaður 6.júlí 2006
 11. Hafrannsóknarstofnun-KVH/SBU/Útgarður undirritaður 2. október 2006. Hafrannsóknarstofnun-BHM           undirritaður 31.október 2012
 12. Hagstofa Íslands undirritaður 10. febrúar 2017
 13. Háskóli Íslands-KVH/Útgarður undirritaður 19. september 2006. Breyting og framlenging á samningi            undirritaður 11. júlí 2014. Breyting og framlenging á samningi undirritaður 31. maí 2018
 14. Heilbrigðisstofnun Austurlands undirritaður 15 janúar 2018
 15. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja-KVH/Útgarður undirritaður 24. maí 2006
 16. Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins undirritaður 11.júlí 2017
 17. Íbúðalánasjóður undirritaður 15.desember 2014. Viðauki undirritaður 24. janúar 2017
 18. Landgræðsla ríkisins undirritaður 20. apríl 2016
 19. Landlæknisembættið-KVH/Útgarður undirritaður 6.apríl 2006. Breytingar á samningi frá 31. janúar                2008
 20. Landmælingar Íslands undirritaður 24. ágúst 2018
 21. Landsbókasafn Íslands-KVH/SBU/Útgarður undirritaður 29.júní 2006
 22. Landspítali undirritaður 30. maí 2017
 23. Lánasjóður íslenskra námsmanna undirritaður 22. desember 2016
 24. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu undirritaður 30. ágúst 2017
 25. Lýðheilsustöð-BHM undirritaður 4.apríl 2006
 26. Lögreglan í Reykjavík – FÍF/KVH/SL/Útgarður undirritaður 27. október 2006
 27. Mannvirkjastofnun undirritaður 20. júní 2018
 28. Menntaskólinn á Akureyri undirritaður 26. ágúst 2016
 29. Menntaskólinn við Sund undirritaður 19.desember 2014
 30. Náttúrufræðistofnun Íslands undirrtaður 19. júlí 2013
 31. Neytendastofa undirritaður 15. desember 2017
 32. Nýsköpunarmiðstöð Íslands  undirritaður 19. maí 2015
 33. Orkustofnun undirritaður 25. júní 2018
 34. Póst- og fjarskiptastofnun-FÍF/KVH/SL undirritaður 15. september 2006
 35. Rannsóknarmiðstöð Íslands undirritaður 7.desember 2018
 36. Ríkiskaup undirritaður 31. janúar 2017
 37. Ríkislögreglustjóri-FÍF/KVH/SL/Útgarður undirritaður 26.júní 2007
 38. Ríkisskattstjóri-FÍF/KVH/SL/Útgarður undirritaður 1.júní 2006
 39. Samgöngustofa undirritaður 9.10.2018
 40. Samkeppniseftirlitið-FÍF/KVH/SL undirritaður 2.maí 2006
 41. Sjúkratryggingar Íslands, undirritaður 8. júlí 2016
 42. Skattrannsóknarstjóri ríkisins undirritaður 6. júlí 2017
 43. Skrifstofa rannsóknastofnana-KVH undirritaður 14. nóvember 2006
 44. Stofnun Vilhjálms Stefánssonar-KVH/Útgarður undirritaður 7.júlí 2006
 45. Sýslumannsembættin undirritaður 22. desember 2016
 46. Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að keldum undirritaður 6. september 2018
 47. Tollstjóri undirritaður 9.desember 2016
 48. Tryggingastofnun undirritaður 9. júní 2017
 49. Umboðsmaður skuldara undirritaður 3. nóvember 2016
 50. Umhverfisstofnun undirritaður 9.desember 2016
 51. Veðurstofa Íslands-KVH/SBU/Útgarður undirritaður 15. maí 2010
 52. Vegagerðin undirritaður 15. desember 2017
 53. Verkmenntaskólinn á Akureyri undirritaður 19. apríl 2018
 54. Vinnueftirlit ríkisins undirritaður 23.2. 2015
 55. Vinnumálastofnun undirritaður 11. desember 2018
 56. Yfirskattanefnd-KVH/SL undirritaður 20.júní 2006. Yfirskattanefnd-viðauki frá 11.apríl 2007
 57. Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga undirritaður 23. maí         2017
 58. Þjóðleikhúsið-BHM undirritaður 30.október 2006
 59. Þjóðminjasafn Íslands – KVH/FIF/FIN/Fræðagarður/SBU undirritaður 28. nóvember 2013
 60. Þjóðskjalasafn undirritaður 9. desember 2015
 61. Þjóðskrá Íslands undirritaður 21. júní 2017

 

 

Share This