Ráðningarsamningar

Ráðningarsamningur er samningur milli starfsmanns og vinnuveitanda þar sem kveðið er á um vinnuframlag starfsmanns í þágu vinnuveitanda gegn tilteknu gjaldi í formi launa og annarra starfskjara.

Skylt er að ganga frá skriflegum ráðningarsamningi milli starfsmanns og forstöðumanns/vinnuveitanda við upphaf ráðningar. Með því að taka skýrt fram í ráðningarsamningi hvaða reglur skuli gilda um ráðningarsamband, bæði varðandi starfið og þau kjör sem því fylgja er hægt að koma í veg fyrir ágreining síðar.

Í ráðningarsamningi skal m.a. tilgreina eftirfarandi atriði:

 • Deili á aðilum, nöfn og kennitölur vinnuveitanda og starfsmanns
 • Vinnustað og heimilisfang vinnuveitanda (starfsstöð)
 • Starfsheiti, titil eða stöðu
 • Vinnutímaskipulag og starfshlutfall
 • Upphafstíma ráðningar og lengd ráðningar, sé hún tímabundin, ásamt uppsagnarfresti
 • Ráðningarkjör, s.s. föst mánaðarlaun eða tilvísun til launataxta, aðrar greiðslur og hlunnindi eftir atvikum
 • Orlofsrétt við upphaf ráðningar
 • Rétt til launa í veikindum
 • Lífeyrissjóð og stéttarfélag
 • Greiðslur í sjóði

Breytingar á ráðningarkjörum umfram það sem leiðir af lögum eða kjarasamningum skal staðfesta með skriflegum ráðningarsamningi.

 • Ráðningarsamningar eru staðlaðir hjá opinberum aðilum og þá má finna á vefsíðum þeirra (sjá fjármálaráðuneyti, Reykjavíkurborg og Samband ísl.sveitarfélaga)
 • Hér má finna Ráðningarsamningsform fyrir þá sem starfa á almenna vinnumarkaðinum
Share This