Orlofs- og desemberuppbót

Orlofsuppbót
Kjarasamningur/viðsemjandi

2017

2018

Greiðsla

Ríki

46.500

48.000

1-Jun

Reykjavíkurborg

46.500

48.000

1-Jun

Samband ísl. sveitarfélaga

49.000

48.000

1-Jun

Samtök atvinnulífsins

46.500

48.000

1-Jun

Ríkisútvarpið ohf.

46.500

48.000

1-Jun

RARIK ohf.

46.500

48.000

1-Jun

Orkuveita Reykjavíkur

46.500

48.000

1-Jun

SFV

46.500

48.000

1-Jun

Desemberuppbót:
Kjarasamningur/viðsemjandi

2017

2018

Greiðsla

Ríki

86.000

89.000

1-Dec

Reykjavíkurborg

94.300

97.100

1-Dec

Samband ísl. sveitarfélaga

103.000

113.100

1-Dec

Samtök atvinnulífsins

86.000

89.000

1-Dec

Ríkisútvarpið ohf.

86.000

89.000

1-Dec

RARIK ohf.

86.000

89.000

1-Dec

Orkuveita Reykjavíkur

99.800

103.300

1-Dec

SFV

86.000

89.000

1-Dec

Desemberuppbót skal greiða 1. desember ár hvert, upphæð mv. fullt starf.

Starfsmaður í hlutastarfi eða sem starfar hluta árs fær greidda orlofsuppbót í samræmi við starfshlutfall og starfstíma.

Ríki og Reykjavíkurborg:

Starfsmaður sem er við störf í fyrstu viku nóvembermánaðar skal fá greidda persónuuppbót 1. desember ár hvert miðað við fullt starf tímabilið 1. janúar til 31. október. Persónuuppbót er föst krónutala og tekur ekki hækkunum samkvæmt öðrum ákvæðum kjarasamningsins. Á uppbótina reiknast ekki orlofsfé. Hafi starfsmaður gegnt hlutastarfi eða unnið hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall á framangreindu tímabili.

Á sama hátt skal einnig starfsmaður sem látið hefur af starfi en starfað hefur samfellt í a.m.k. 3 mánuði (13 vikur) á árinu, fá greidda uppbót í desember miðað við starfstíma og starfshlutfall. Sama gildir þótt starfsmaður sé frá störfum vegna veikinda eftir að greiðsluskyldu stofnunar lýkur eða í allt að 6 mánuði vegna fæðingarorlofs.

Samband íslenskra sveitarfélaga:

Starfsmaður í fullu starfi fær greidda persónuuppbót 1. desember ár hvert. Með fullu starfi er átt við 100% starf tímabilið 1. janúar til 30. nóvember sama ár. Hafi starfsmaður gegnt hlutastarfi eða starfað hluta úr ári, skal hann fá greitt miðað við starfshlutfall og/eða starfstíma, þó þannig að hann hafi starfað samfellt a.m.k. frá 1. september það ár.

Starfsmaður sem lætur af störfum á árinu en hafði þá starfað samfellt í a.m.k. 6 mánuði skal einnig fá greidda persónuuppbót miðað við starfstíma og starfshlutfall á árinu. Hlutfall skv. þessari málsgrein er reiknað sem hlutfall af fullri vinnu (100%) í 12 mánuði á almanaksárinu af síðast gildandi persónuuppbót.

Desemberuppbót greiðist starfsmönnum sem fóru á eftirlaun á árinu enda hafi þeir skilað starfi er svari til a.m.k. hálfs starfsárs það ár. Sama regla gildir um þá sem sökum heilsubrests, minnka við sig starf, enda liggi fyrir um það vottorð læknis. Heildargreiðsla til eftirlaunaþega verði aldrei hærri en full persónuuppbót. Framangreind persónuuppbót er með inniföldu orlofi og greiðist sjálfstætt og án tengsla við laun.

Samtök atvinnulífsins:

Starfsmenn, aðrir en stjórnendur, fá greidda desember- og orlofsuppbót í samræmi við aðalkjarasamning SA á almennum vinnumarkaði.  Heimilt er í ráðningarsamningi að fella uppbætur inn í mánaðarlaun starfsmanns eða semja um annan greiðsluhátt.

Share This